OM Consulting

Co děláme?

Společnost OM Consulting je přední českou nezávislou poradenskou společností v oblasti stavebnictví a developmentu a nabízí komplexní řízení investičních projektů od fáze projektového návrhu až po realizaci interiéru a zahájení provozu.

Nabízíme zpracování návrhu projektu včetně počáteční analýzy, studie proveditelnosti a architektonické studie, projektový management pro komplexní koordinaci veškerých činností, zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění nutných povolení, stavební management v případě realizace projektu bez generálního dodavatele, cenový management zajišťující optimalizaci a sledování stavebních nákladů, management kvality jako garanci špičkové úrovně stavebních prací, vysoce specializované TZB pro elektrické a technické vybavení budov, a koordinaci bezpečnosti práce během realizace projektů.

Investorům dále nabízíme zpracování nezávislé technické due diligence hodnotící aktuální stavební, právní a technický stav nemovitosti určené k prodeji či hledající nový potenciál využití. Pro banky zajišťujeme monitoring projektů ve výstavbě a sledování prostavěnosti s vazbou na bankovní úvěr.

  

Obrazek na web2

 

 

  

Aktuality