OM Consulting

Co děláme?

Společnost OM Consulting nabízí komplexní řízení investičních projektů pro investory od počáteční fáze projektu až po zahájení provozu. V rámci všech fází projektu nabízíme stavební management (řízení projektu bez generálního dodavatele), projektový management pro zajištění komplexní koordinace všech činností, zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění nutných povolení, cenový management zajišťující optimalizaci a sledování stavebních nákladů, management kvality pro zajištění špičkové úrovně stavebních prací a technické due diligence již hotových projektů.

Aktuality