OM Consulting

Co děláme?

Společnost OM Consulting nabízí komplexní řízení investičních projektů pro investory od počáteční fáze projektu až pro zahájení provozu. V rámci všech fází projektu nabízíme projektový management a stavební management pro zajištění komplexní koordinace všech činností, zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění nutných povolení, cenový management zajišťující optimalizaci a sledování stavebních nákladů, management kvality pro zajištění špičkové úrovně stavebních prací a koordinaci bezpečnosti práce pro zajištění bezpečných stavebních projektů.

Aktuality