11/04/2019

Další koordinátoři BOZP

Naši kolegové Vojtěch Jeníš, Pavel Kubica, Radek Brož a Michalis Niku složili úspěšně v certifikačním místě SGS Czech Republic s.r.o zkoušku Koordinátora BOZP dle par. 309/2006 a jsou oprávněni vykonávat funkci koordinátora BOZP. Tímto rozšířili řadu našich odborníků a posílili nabízené služby v této oblasti.