06/12/2018

Nové oddělení Construction Management

V rámci růstu firmy a rozšiřování nabízených služeb jsme vytvořili nové samostatné oddělení Construction Managementu, které povede Filip Kašík. Mezi
první klienty patří např. společnost Penta se svým záměrem Žižkovského nádraží nebo bytovým souborem Na Dračkách.