28/11/2017

Polyfunkční dům Bratislavská - již v provozu

Polyfunkční dům Bratislavská - již v provozu

Na začátku září proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby a 5. 9. byla stavba zkolaudována. Během září a října na stavbě proběhly poslední dokončovací práce a byly odstraněny vady a nedodělky. Od začátku listopadu je objekt již v provozu a už se dolaďují jen poslední detaily.

Do objektu se už také nastěhovali první nájemníci. Mohou tak spokojeně užívat jeden z nejvelkorysejších polyfunkčních objektů, které byly v posledních letech v Brně zrealizovány.