10/04/2019

Proč začít jako junior v poradenské firmě?

Proč začít kariéru jako junior project manager u konzultační firmy?

Dokončili jste nebo končíte vysokou školu ve stavebním oboru a přemýšlíte, jakým směrem se vydat? Máte několik možností. Jedna z nich vede přímo na stavbu ke zhotoviteli nebo generálnímu dodavateli, tedy stavební firmě, kde můžete dělat technika nebo junior stavbyvedoucího. Další vede na stranu investora, kde můžete dělat junior projektového manažera. Pojďme se podívat, jaký je mezi nimi rozdíl, a proč je start na straně investora v konzultační firmě zajímavou volbou.

Co je to vlastně konzultační firma ve stavebnictví?

Konzultační firma pracuje s různými investory na mnoha různých, ale z pohledu řízení i podobných projektech. Například se podílí na stavbě několika kancelářských nebo průmyslových budov najednou. Investor si ji tedy najme proto, aby mu přinesla know-how, založené na širších zkušenostech napříč jinými projekty, klienty nebo trhy. Z nich využívá ty nejlepší zkušenosti a informace a vyhne se tak potenciálním rizikům a chybám projektů. Synergií těchto znalostí z různých staveb i specifických oborů pak šetří i čas.

Jaký je rozdíl mezi Projektovým manažerem u dodavatele a u konzultační firmy?

Projektový manažer na straně dodavatele přichází do projektu v okamžiku, kdy existuje již vypracovaný podrobný projekt, podle kterého se bude stavět. V tomto okamžiku již není moc možností, jak projekt zásadně ovlivňovat co do kvality návrhu, tak ceny. Naopak PM na straně konzultanta, již od počátku s klientem projekt vytváří a má možnost (a zároveň i velkou zodpovědnost) projekt připravit v čase, ceně a kvalitě. Z pohledu profesní zkušenosti je nutná znalost techniky, ale i legislativy, financí a obchodu. Je to vlastně multioborová pozice.

Co získáte jako junioři u stavební firmy a u konzultační firmy?

Pokud budete pracovat u generálního dodavatele nebo subdodavatele, dostanete se do přímého styku se stavbou, naučíte se technickou stránku věci, zažijete si, jaké to je koordinovat dělníky dodavatelských firem. Načerpáte znalosti a zkušenosti, které vám nikdo nevezme. Zažijete si ale také pracovní dobu od nevidím do nevidím včetně víkendu, velký tlak ze strany investora na dokončení prací, malou ochotu investora platit vícepráce a pocit, že jste na všechno sami.


Rozhodnete-li se začít kariéru na straně investora, tedy například v konzultantské společnosti jako je OM Consulting, zvolíte si cestu manažerského vedení projektu, nikoliv přímo realizaci. Jako junior project manager, nebo asistent projektového manažera uvidíte projekt komplexně z pozice lídra projektu. Přitom na svém postu nemáte tu finální odpovědnost a vytváříte si správné manažerské návyky, které mnohdy u starších a technicky velmi zkušených lidí, kteří se chtějí stát projektovými manažery, chybí. Pokud si dovednosti projektového manažera osvojíte rychle, může být váš kariérní růst raketový.

Jeden příklad za všechny ze života v OM Consulting: Jeden náš junior projektový manažer byl po boku seniorního projektového manažera 2 roky na projektu za cca 750 mil. Kč. Doslova hltal znalosti a dovednosti, učil se, nebál se úkolů všeho druhu a vyzkoušel si příbuzné pozice. Po dokončení projektu se stal sám projektovým manažerem podobně velké budovy.

Možná si říkáte, že přece nemůže vést projekt, když technicky nerozumí stavbě. Náš systém vzdělávání juniorů je založený na tom, že je zapojujeme do všech možných činností. Nejbližší stavbě jako takové je pozice technického dozoru investora. Pod vedením zkušených TDI se junior podívá na technickou stránku věci z pozice „kontrolního orgánu“. Je to sice pomalejší způsob učení, než kdybyste byli na stavbě jako stavbyvedoucí, ale zase se učíte od skutečných profesionálů, kteří toho mají hodně za sebou a kteří juniorům rádi předají své znalosti. Další pozicí je cost/cenový manažer, kde junior projektový manažer získá zkušenosti z oblasti finančního řízení stavby a naučí se s cenaři jako budoucí lídr stavby spolupracovat.

Pokud vás kariéra junior projektového manažera zaujala, přihlaste se skrze naše webové stránky ZDE.