25/09/2017

Projekt Tulipa City úspěšně pokračuje

Po dokončení nosných konstrukcí na projektu Tulipa City, bylo provedeno opláštění budov, včetně výplní stavebních otvorů a skladeb střech. Po provedení všech rozvodů ZTI, TZB a ELE v bytech byly dokončeny vyzdívky šachet, následně vylity hrubé podlahy a provedeny omítky vnitřních prostor. Nyní v bytech probíhá pokládka obkladů a dlažeb. Současně probíhá provádění inženýrských sítí a práce na komunikacích. Byly dokončeny přeložky a objektové přípojky horkovodu, kanalizace, vodovodu. Jsou zahájeny práce na komunikaci k nově budované křižovatce s ul. Kolbenova. Jsou také zahájeny práce na cyklostezce podél železniční trati a novém korytu Klíčovského potoka.