19/11/2017

STUDENT HOUSE

STUDENT HOUSE tak se jmenuje nový projekt - rekonstrukce domu v žádané lokalitě Prahy 5 na náměstí Kinských. Společnost OM Consulting s.r.o. na tomto projektu zajišťuje projektový management pro francouzského klienta.

Předmětem stavebních úprav je hlavně interiér domu, kde dojde ke změně dispozic vyvolané změnou užívaní objektu. Původní kancelářské prostory budou přebudovány na studentské apartmány. Projekt řeší rekonstrukci 6ti nadzemních a 2 podzemních podlaží včetně výměny oken za jejich repliky, očištění a nátěru fasády respektující její původní barevnost. V maximální míře tak zachovává původní, historický ráz budovy. Po organizaci výběrového řízení, resp. výběru dodavatele byly v polovině října zahájeny stavební práce. V současné době probíhají demontáže mobiliáře a bourací práce.