10/11/2017

Tulipa City úspěšně pokračuje

Koncem října byly zahájeny stavební práce II. etapy projektu Tulipa City - objekty J a K. Byla vyhloubena stavební jáma a proběhla demolice podzemních konstrukcí. Termín dokončení je předpokládán na léto roku 2019.