16/04/2019

Získali jsme projekt Nová Kasárna

Pro společnost TGA Development s.r.o. připravujeme výstavbu nové lokality v centru Krnova. Zodpovědní jsme za projektový a cenový management, TDI a BOZP. Projekt Nová Kasárna vyroste v několika etapách a bude zahrnovat rezidenční i komerční část. Výběrové řízení vyhrála naše brněnská pobočka.