Tulipa City – objekty LMNO

v realizaci

Poskytované služby: Projektový management, cenový management, technický dozor investora
Projektové řízení: Ing. Pavel Kubica
Klient: Tulipa City s.r.o. člen skupiny AFI Europe
Generální dodavatel: Metrostav a.s.,
Architekt: CMC architects, a.s., Ing. arch. David Chisholm, Ing. arch. Martina Chisholm
Projektant: CMC architects, a.s., Ing. Zdeněk Brancuzký, Ing. Marián Volšík
Projektové termíny: Realizace 7/2016 – 7/2018
Investiční náklady: 450 mil. Kč

Projekt AFI CITY promění území areálu bývalé továrny ČKD Slévárny a Moury na moderní polyfunkční městskou čtvrť, podél ulice Kolbenova s návazností na rekreační plochy zeleně u říčky Rokytky. Ve střední části je umístěn komplex administrativních budov s restauracemi a obchodními plochami v parteru a objekt fitness centra. Na západě jsou situovány rezidenční budovy (objekty L,M,N,O) a administrativní budovy s restauracemi a obchodními plochami parteru. Ve východní části pozemku je místěno obchodně administrativní centrum. Všechny části jsou propojeny parky, promenádami a zahradami. Výstavba bytových objektů L,M,N,O byla zahájena v roce 2016 – jedná se 4 samostatné bytové domy s podzemním garážovým stáním. Bytové domy jsou navrženy z jednoduchých kvádrových hmot, vyjadřujících vnitřní členění jednotlivých bytů. Jedná se o 6 – ti podlažní objekty se zapuštěnými lodžiemi a střešními terasami. Každý z objektů má v 1.PP garáže. Počet bytů bude 249, počet ateliérů 8 a počet parkovacích stání 195.

Image Map