Cenový management

Jednou z klíčových činností pro klienta je cenové řízení (Cost Management) projektu. Již ve fázi přípravy projektu cenový management pomáhá při cenových kalkulacích a odhadech tzv. cost-planech, při cenové optimalizaci, při zpracování projektové dokumentace a při organizaci výběrových řízení. V průběhu realizace stavby se jedná zejména o kontrolu fakturace, agendu změnových listů a finální vyúčtování stavby. Činnost cenového manažera je velmi úzce propojena s Projektovým Managerem a společně jsou velmi silným nástrojem pro splnění hlavních cílů projektu.

Proč Cenový Management?

Hlavním přínosem cenového managementu je nejen celková úspora nákladů, která se může pohybovat až v řádu 10 %, ale hlavně celkové komplexní řízení všech souvisejících úkonů, které pomohou klientovi řídit projekt vždy s pohledem na jeho konec. Na začátku přípravy projektu je zpracován odhad nákladů, podle kterého klient může určit celkovou ekonomickou efektivnost projektu, následně jsou provedeny úpravy v rámci projekčních prací za účelem optimalizace (value engineeringu), cenový manažer s klientem upravuje standardy materiálů a technologií a doporučuje rozhodnutí tak, aby klient stále směřoval k předpokládaným nákladům. V rámci výběrového řízení nastavuje s projektovým manažerem vhodný model realizace (pevná cena, maximální garantovaná cena se subtendry, rezervy atd.) a stanovuje pravidla pro tvorby cenových nabídek, které v průběhu tendrů připomínkuje a pro klienta tak zajišťuje, že výsledné nabídky nejsou předražené a jsou v úrovni cen obvyklých. S ohledem na složitost stavebního díla, vstupních faktorů a dodatečných přání klienta bývá v průběhu realizace řešena agenda změnových listů, které musí být zpracovány v souladu s postupy, které stanoví cenový manažer ve smlouvě o dílo (použití jednotkových cen ze smlouvy atd.).

Přehled konkrétních činností v cenovém managementu

 • Zpracování cenového odhadu (cost-planu) realizace na základě studie, DUR, DSP
 • Kontrola DUR, DSP, DZS a RPD z pohledu finální ceny díla
 • Návrhy úspor (Value Engineering) v průběhu projektování jednotlivých stupňů
 • Zajištění kontrolních cenových nabídek specializovaných dodavatelů
 • Kontrola a připomínky k cenovým nabídkám, zpracování zprávy CM vč. doporučení
 • Organizace výběrového řízení a nastavení pravidel tendrování
 • Návrh cenového modelu projektu s ohledem na ostatní faktory
 • Návrh cenových ustanovení smlouvy o dílo
 • Kontrola fakturace v průběhu realizace
 • Příprava finálního vyúčtování stavby
 • Administrativní agenda CM (formuláře ZL, potvrzení změny, kontrola fakturace atd.)
 • Kontrola a připomínky k vydaným změnovým listům
 • V případě zbylých Vad a Nedodělků jejich ocenění jako podklad ke slevě z ceny díla