Bankovní monitoring

Bankovní monitoring představuje důležitou součást hodnocení projektu v případě, že se klient rozhodne pro financování svého záměru prostřednictvím bankovního úvěru. Bankovní monitoring zahrnuje ve zkratce analýzu aktuálního dosavadního stavu projektu, analýzu v daném čase a finanční zprávu popisující dosavadní finanční historii záměru. Rozsah požadovaných služeb je obvykle stanoven v úvěrové smlouvě uzavírané mezi financující bankou a klientem.