Konzultace ve stavebnictví

Konzultace v oblasti stavebnictví zahrnují širokou škálu činností, které mohou klientovi pomoci při řešení specifických úkolů a specifických problémů, i když celkové řízení si zajišťuje klient sám. Může se jednat o posouzení kvality vybraného díla, technologického postupu, ekonomické efektivnosti navrženého systému nebo např. o posouzení vhodnosti řešení vzhledem k normám, k bezpečnostním požadavkům klienta atd.

Přehled konkrétních činností konzultace ve stavebnictví

 • Posouzení kvality vybraných konstrukcí
 • Posouzení technologického postupu prováděných činností
 • Posouzení vhodnosti navržených technických řešení
 • Navržení optimalizací v harmonogramu
 • Časová posouzení vybraných stavebních a technologických návrhů
 • Cenová posouzení vybraných stavebních a technologických návrhů
 • Navržení optimalizací v standardech kvality materiálů a technologií
 • Kontroly dokumentace DUR, DSP, DZS, DPS, DSPS
 • Posouzení provozních nákladů navržených technologií
 • Zajištění vybraných úkonů v rámci inženýrské činnosti
 • Posuzování reklamačních závad
 • Konzultace v rámci krizového řízení projektů