Projektový management

Projektový management (PM) v oblasti výstavbových projektů znamená komplexní službu pro klienta, která zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting všech účastníků projektu od fáze přípravy, přes realizaci až po zahájení provozu. Jedná se zejména o koordinaci architekta, projektanta, dotčených orgánů státní správy a generálního dodavatele v souladu s přáním klienta a dále o interní koordinaci cenového manažera, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce.

Hlavní cíle projektového managementu

 • Stanovení cílů a vypracování zadání projektu ve spolupráci s klientem
 • Nastavení parametrů projektu a účastníků pro dosažení cílů
 • Řízení všech účastníků v souladu s cíli projektu
 • Dokončení projektu ve stanoveném čase
 • Dokončení projektu v požadované kvalitě
 • Dokončení projektu v kalkulovaných nákladech
 • Dokončení projektu při zachování dobrých vztahů s účastníky
 • Dokončení projektu v realizaci bez zranění

Schéma projektového managementu

Příklady konkrétních činností v projektovém managementu

 • zpracování knihy standardů klienta, tzv. bílé knihy nebo tzv. design basis
 • zpracování rozhraní dodávek stavební / technologické části, dodávek klienta / jiných subjektů, stavebních částí dodavatelů apod.
 • řízení a kontrola zpracování dokumentace ve stupních DUR, DSP, DVZ, DPS, DZSPD, DSPS
 • kompletní organizace a vyhodnocení jedno nebo vícekolového tendru na generálního dodavatele
 • zpracování kompletního zadávacího balíčku tendru včetně návrhu smlouvy o dílo a obchodního modelu (pevná cena, maximální garantovaná cena atd.)
 • příprava a kontrola zadávací dokumentace pro výběrové řízení na generálního dodavatele
 • organizace předávání a přejímání dokumentace a staveniště
 • řízení realizace projektu včetně koordinace s cenovým managerem a technickým dozorem
 • řízení realizace projektu v souladu s řídícím harmonogramem
 • uzavření projektu, předání díla zpět investorovi včetně předávacích protokolů
 • vypracování seznamu dokladové části dokumentace ke kolaudaci a k užívání klienta
 • organizace kontrolních dnů včetně celkové administrace projektu
 • řízení provádění fit-outů pro nájemce