Architektonickou studii pro rezidenční výstavbu v obci Hostivice západně od Prahy zpracoval náš tým Design & Architecture pod vedením zkušeného architekta Karola Lakatoše. Pozemek o rozloze 1 650 m² je určen pro výstavbu rodinných domu o dvou bytových jednotkách. Terén v lokalitě se svažuje ke břehům Jenečského potoka.

 

Tvůrčí snahou bylo dodržet urbanistické meřítko a respektovat charakter stávající zástavby. Domy mají jednoduché tvary se sedlovými střechami, jejichž hřebeny jsou orientovaný příčně k ulici. Velký důraz byl kladen na vytvoření soukromí pro každou bytovou jednotku. Zajímavým prvkem je práce se svažitým terénem, který nabízí prostor pro tvůrčí potenciál autorů návrhu.