Při financování něčeho, co ještě nebylo vybudováno, je riziko pro věřitele výrazně vyšší než u běžného financování stávající nemovitosti hypotékou. Mnoho bank a poskytovatelů úvěrů proto požaduje provádění bankovního monitoringu jako jednu z podmínek úvěrové smlouvy. Bankovní monitoring je prováděn na základě třístranné smlouvy (OM Consulting, banka, investor) a má standardně následující 3 fáze:

1. fáze

Před zahájením čerpání úvěru je proveden audit projektu z různých pohledů. Jsou prověřena veškerá nutná povolení projektu, ověřeny podmínky smlouvy dodavatele stavby a jeho záruky, provedena kontrola termínových plnění, odsouhlasena výše plánovaných nákladů a aktuální prostavěnosti a míra profinancování projektu.

 

2. fáze

Během výstavby provádí náš tým pravidelné prohlídky stavby, většinou jednou měsíčně tak, aby ověřil, že práce probíhají podle plánu, v souladu se smlouvou o dílo a v dané kvalitě. Výstupem je měsíční zpráva poskytující aktuální nezávislé informace o projektu, odhalení případných nově vzniklých rizik, včetně doporučení jejich řešení, a potvrzující investorovi možnost čerpání finančních prostředků z úvěru.

 

3. fáze

Po dokončení projektu je provedena závěrečná návštěva a sepsána finální zpráva projektu potvrzující dokončení projektu v souladu s původním zadáním a očekáváním a specifikující změny, které byly dohodnuty a provedeny. Součástí je kontrola stavební i administrativní dokončenosti projektu – předání stavby, kolaudace, případně předání nájemci do užívání.


Členové našeho týmu mají více než desetileté zkušenosti s bankovním monitoringem rezidenčních, administrativních, obchodních i průmyslových projektů, novostaveb i rekonstrukcí, a to pro řadu komerčních bank. Dlouhodobě spolupracujeme s Komerční bankou, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Raiffeisenbank. Dále jsme vypracovávali bankovní monitoring na projektech pro Expobank CZ

Bank monitoring reference