Z hlediska platné legislativy je potřeba zajistit činnost koordinátora bezpečnosti práce (BOZP) takřka na každé stavbě. Jeho činnost začíná již v průběhu přípravy projektu zpracováním podrobného plánu BOZP se zohledněním všech obecných i specifických rizik projektu. Během realizace pak koordinátor BOZP kontroluje, sleduje a vyhodnocuje průběh prací generálního dodavatele či dodavatelů. Součástí jeho zodpovědnosti je take vyžadování nápravných opatření s cílem odstranit zjištěná porušení principů bezpečné stavby.

 

 

Naši koordinátoři BOZP procházejí řadou školení tak, aby – nad rámec zákonem stanovených povinností – získali co nejvyšší kvalifikaci a vytvořili si odborné předpoklady pro zodpovědný výkon své profese. Máme za sebou letité zkušenosti a nabízíme v oboru to nejlepší. Koordinátory BOZP zajištujeme jak pro velké developerské projekty, tak v oblasti fit-outů. Z odborných znalostí a zkušeností koordinátorů BOZP vycházejí také naši odborníci z oblasti Due Dilligence.