Construction management znamená obdobně jako project management komplexní službu pro klienta, která zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting všech účastníků projektu od fáze přípravy, realizace až po zahájení provozu. Hlavní rozdíl mezi oběma službami spočívá v zapojení generálního dodavatele – v případě construction managementu jeho účast odpadá. Vlastní stavbu naopak rozdělíme na logické celky, které tendrujeme samostatně, a construction manager pak během realizace koordinuje dodavatele těchto celků. 

 

Díky realizaci bez generálního dodavatele dochází k úspoře nákladů ve výši 4-8 procent (podle velikosti projektu), protože v cenách dodavatelů není zahrnuta koordinační přirážka, rezervy a zisk generálního dodavatele. Další výhodou při postupném tendrování startovacích balíků (demolice, zakládání atd.) je možné získání časové úspory, kdy při zahájení realizace postupně probíhají tendry na další dodavatele. 

Hlavní výhodu spatřujeme v tom, že tým přípravy a řízení projektu, který je motorem procesu výstavby, je po celou dobu na straně investora. Ten tak získává know-how a kapacitu, která mu přináší větší flexibilitu oproti modelu s generálním dodavatelem.

 

V zahraničí je construction management běžným způsobem řízení výstavby a jeho popularita roste i u nás. Náš tým má zkušenost s řízením rozsáhlých projektů i menších staveb – příkladem může být výstavba luxusních bytů Maison Ořechovka v Praze

 

Díky know-how našich lidí zajistíme hospodárná řešení již v projekční fázi, buď formou kontroly projekčních prací nebo ideálně vypracováním dokumentace v rámci našeho oddělení Design & Architecture. V dalších fázích nastavujeme optimální rozdělení dodávek, provádíme jednotlivá výběrová řízení a koordinaci jednotlivých dodavatelů přímo na stavbě. 

Construction management reference