KONTAKT

OM Consulting s.r.o.

Futurama Business
Park – budova D
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 – Karlín


Spisová značka:
 C 216227 
vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 021 544 39
DIČ: CZ 021 544 39

Telefon: +420 223 006 153

E
 info@omconsulting.cz
E m.kudrnova@omconsulting.cz


Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7122000
Kód banky: 5500