Cenové řízení projektu je jednou z klíčových činností. V raných fázích projektu pomáhácost management prostřednictvím cenových kalkulací a odhadů (tzv. cost-plan) nastavitsprávnou hodnotu výše investice. Spolu s cenovou optimalizaci (value engineering) adesign managementem dovedeme projekt v přípravné fázi k větší ziskovosti pro klienta.Organizaci výběrových řízení jsme schopni zajistit jak zcela samostatně, tak i vespolupráci s pracovníky project managementu.

 

V průběhu realizace stavby se zejména soustředíme na vedení agendy změnových listůspolu s claim managementem, tj. technicky věcnou a smluvní argumentací protinárokování víceprací generálním dodavatelem. Kontrola prostavěnosti pro fakturacia finální vyúčtování stavby je pro nás samozřejmost.

 

Díky schopnému cost managerovi získává klient kontrolu nad hodnotou projektu, a to v jakémkoliv okamžiku. Může nastavit změny v projektu a správně odřídit rizika jeho vývoje.

 

Naši cost manageři mají nad rámec tohoto profesního know-how znalost také jednotlivých segmentů developmentu, ať už jde o rezidence, kanceláře, hotely, retail, logistiku či jiné. Díky neustálé přítomnosti ve fázi výběrového řízení i při realizaci staveb mají přehled o aktuálních cenách materiálů i prací. Kalkulace tak vycházejí z tržních cen a výrazně napomáhají přesnému ocenění.

 

Vyvinuli jsme vlastní softwarový nástroj pro cost planning a výběrová řízení, který nám pomáhá v dalším zkvalitnění a zrychlení naší práce. Úzce spolupracujeme a podporujeme kolegy z dalších oddělení při vzájemných konzultacích, ať už jde o architekty a projektanty (prolink na Design & Architecture), experty na technologie (prolink na Center MEP) nebo construction management.