Architektonický koncept podstatně ovlivňuje úspěch investice. Správně založený koncept dává stejnou váhu designu, konstrukci, technologiím a ekonomice. Projekt rozvíjíme s klientem od prvních úvah a skic tak, aby se estetická kritéria potkávala s funkčními a finančními. 

 

Podle klientova zadání hned v úvodu připravujeme půdorysná nebo objemová schémata, obvykle ve variantách. Ty se stávají zadáním pro studii proveditelnosti a vlastní architektonický návrh. A právě v ranné fázi projektu klientovi přinášíme tu nejvyšší přidanou hodnotu. Včasné rozpoznání vhodné příležitosti – nebo naopak upozornění na nevhodně zvolený postup – může investorovi přinést zisk či ho ušetřit značné ztráty. 

 

Naše služba je komplexní od studie proveditelnosti, přes architektonické studie, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele až po prováděcí dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby. Úzce spolupracujeme s odborníky dalších specializací jako např. technologie nebo cost management, jejichž detailní přehled o aktuálních cenách na trhu nám umožňuje nacenit klientův záměr už v jeho ranných fázích. 

 

Investor má tak možnost zvážit své další kroky a projekt včas upravit tak, aby splnil jeho nejvyšší očekávání nebo se případně vyhnul nepříjemným překvapením během samotné realizace. Víme, která řízení lze spojit a zkrátit tak přípravnou fázi, a také které dodatečné změny naopak celý proces realizace prodlouží. 

 

Naši experti jsou připraveni váš záměr detailně prokonzultovat a přiložit tak pomocnou ruku k vašemu dílu. 

Design & Architecture reference