Velké stavební projekty vyžadují velké rozpočty, a proto je často nutné zapojení banky nebo jiného komerčního věřitele. Naším cílem je pak ochrana zájmů věřitele i investora a splnění společného cíle ve formě úspěšného projektu.

 

Poskytujeme nezávislé poradenství třetím stranám zapojeným do výstavby developerského projektu, které mají přímý zájem na úspěšném dokončení projektu, ale nemají přímou kontrolu nad jeho realizací. Pomáháme jim porozumět příležitostem a rizikům projektu tak, aby se dokázaly rozhodovat na základě podložených informací. Mezi klienty tak standardně patří banky, institucionální investoři, projektoví partneři, nájemci.

 

Naším úkolem je v průběhu projektu kombinovat důkladné pochopení podnikatelského záměru investora, identifikaci časových a finančních rizik projektu spolu s praktickými zkušenostmi v oblasti návrhu, přípravy a realizace stavby. Zároveň pomáháme týmu investora tím, že poskytujeme naše široké znalosti a vhled do problematiky z nezávislé strany.

 

Naším hlavním cílem je posoudit rizika v průběhu celého developmentu tak, aby byly lépe chráněny zájmy klientů a splněny cíle projektu.