Jednatel

Ing. Michal Mühlbauer, PhD.

Michal Mühlbauer je jednatelem OM Consulting a jedním ze zakladatelů firmy. Má za sebou dlouholetou praxi v oboru stavebnictví, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Díky znalosti mezinárodního prostředí úzce spolupracuje s jak s českými, tak zahraničními investory. Před založením OM Consulting pracoval jak na straně dodavatele staveb na pozici projektového manažera, tak na straně klienta v roli seniorního projektového manažera. Podílel se na realizacích jako tunel Mrázovka, Hotel Clarion a kongresové centrum v Olomouci, továrna pro Hill’s Pet Nutrition v ČR a USA, továrna na farmaceutika Chinoin / Sanofi Aventis a výstavba ředitelství Citroën (obojí v Maďarsku). Studoval a pracoval ve Francii, USA a Maďarsku. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT na katedře stavební mechaniky, obor Konstrukce a dopravní stavby a získal doktorát Fakulty stavební ČVUT a Université Joseph Fourier ve francouzském Grenoble.

Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě (hraje na klavír, kytaru a basovou kytaru), fotografii, sportu a literatuře, je sběratelem starých hudebních nosičů.

E m.muhlbauer@omconsulting.cz
T +420 721 305 530