Technické zařízení budov hraje v každém projektu důležitou roli. Jednak rozhoduje o kvalitě pobytu uvnitř objektu, a jednak výrazně ovlivňuje cenu budoucího provozu. Říká se, že budova je taková, jaký nabídne uživateli komfort. Chytré technické zařízení budov umí vytvořit vysoký uživatelský standard při rozumných provozních nákladech, jeho role je přitom klíčová už ve fázi konceptu.

 

Tuto oblast považujeme za natolik zásadní, že jsme se s cílem poskytovat klientům tu nejlepší službu rozhodli vytvořit samostatné oddělení Technologií (MEP Center-mechanical, electrical, plumbing). Tvoří ho devět expertů, kteří se technickým zařízením budov zabývají na denní bázi a své zkušenosti získali na mnoha různorodých stavbách. 

 

Úzce spolupracují s kolegy z oddělení jako project management, cost managementconstruction management. Zcela zásadní okamžik pro zapojení expertů na technické zařízení budov však nastává v úplných počátcích projektu, kdy architekti a projektanti tvoří první koncepci. Ve spolupráci s vlastním oddělením Design & Architecture návrh optimalizují a jejich know-how pomáhá předejít negativním překvapením ve fázi, kdy už investorovi vznikají vícenáklady. 

 

Naši specialisté disponují zkušenostmi také z řady rekonstrukcí, ať už jde o obchodní centra, administrativní budovy, hotely, průmyslové stavby či rezidence. 

 

Detaily technického zařízení budov konzultují s odborníky na technologie také kolegové z technického due diligence, kteří jejich hlubokou znalost tematiky využívají při zpracování reportů.