Náš tým tvoří stovka expertů různých specializací spojených se stavebnictvím, kteří se denně pohybují na stavbách, znají moderní technologie a postupy, aktuální ceny materiálů i prací, sledují trendy na trhu a dokáží vám poradit, zkontrolovat nebo řídit celý proces projektu. Máme dále vybudovanou širokou síť spolupracovníků, které flexibilně zapojujeme dle potřeby klienta, ať už jde o otázky dopravy, statiky budov, kontaminace území, atd.

 

Naši lidé se pravidelně vzdělávají nad rámec povinnosti stanovené zákonem. Jsme sehraný tým, který navzájem sdílí své zkušenosti a táhne za jeden provaz tak, aby klient vždy dostal ten nejlepší servis

Ing. Michal Mühlbauer, PhD.
Jednatel


Michal Mühlbauer je jednatelem OM Consulting a jedním ze zakladatelů firmy. Má za sebou dlouholetou praxi v oboru stavebnictví, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Díky znalosti mezinárodního prostředí úzce spolupracuje jak s českými, tak zahraničními investory.

Ing. Ondřej Vala
Jednatel


Ondřej Vala je jednatelem OM Consulting a jedním ze zakladatelů firmy. Oboru stavebnictví a developmentu se věnuje od studií – v roli generálního dodavatele stavby na pozici technologa – přípraváře.

Ing. Aleš Kocábek
Výkonný ředitel


Aleš Kocábek stojí v čele OM Consulting od ledna 2021. Předchozí dva roky ve firmě vedl tým šedesáti odborníků ve stěžejním oddělení project management a zastřešoval desítky projektů po celé republice. Pod jeho vedením se obrat oddělení během dvou let zdvojnásobil.

Ing. Pavel Semrád
Výkonný ředitel


Pavel Semrád stojí v čele OM Consulting od června 2022. Tento zkušený manažer přišel do firmy s více než dvacetiletou praxí v realitách a financích. V minulosti vedl týmy v CPI Property Group, kde byl ředitelem developmentu a později ředitelem asset managementu v Čechách a na Slovensku.

Ing. Martin Hubač
Vedoucí oddělení Project management


Martin Hubač přišel do OM Consulting v roce 2019 jako člen týmu project management. Se stoupajícím zájmem klientů o construction management se z tohoto týmu později vyčlenilo samostatné oddělení Construction management, v jehož čele stanul.

Ing. Martina Matoušková
Vedoucí oddělení Technického Due Diligence


Martina Matoušková vede technický tým při due diligence v akvizicích všech typů budov a pozemků pro české i zahraniční klienty, a to jak na straně kupujícího, tak prodávajícího.

Ing. Martin Petrušek
Vedoucí oddělení Technologie


Martin Petrušek stojí v čele oddělení Technologie od září roku 2021. Sedmičlenný tým pracuje na zakázkách napříč všemi segmenty trhu, a to od fáze prvotního konceptu přes realizaci stavby až po provoz a rekonstrukci již existujících budov.

Ing. arch. Jan Kupka
Vedoucí oddělení Design & Architecture


Jan Kupka jako vedoucí oddělení Design & Architecture posílil tým společnosti OM Consulting v průběhu roku 2020. Tým pod jeho vedením se zaměřuje na služby developerům a investorům v oblasti projekční i koncepční činnosti tak, aby se funkční a estetická kritéria potkávala s finančním očekáváním klienta.

Ing. Tomáš Černý
Vedoucí oddělení Cost management


Tomáš Černý přišel do firmy v roce 2014 na pozici Senior Cost Manager, a od té doby rozvíjí služby cost managementu. Pokračující rozvoj firmy vedl k založení samostatného oddělení, jehož vedoucím je od roku 2017.

Ing. Petr Štěpán, MBA
Vedoucí oddělení Construction management


Petr Štěpán stojí v čele oddělení Construction Management od října 2021. Tento způsob výstavby hojně využívají investoři v anglosaském prostředí, s jeho rostoucí popularitou u nás jsme na něj vyčlenili samostatné oddělení. Petr Štěpán vede týmy na zakázkách v Praze a Brně.