Nová výstavba Přezletice – Panská Pole

Nová výstavba Přezletice – Panská Pole

Poskytované služby:

Design & Architecture, cost management

Typ zástavby:

rezidenční

Klient: 

OBADI s.r.o.

Lokalita: 

Obec Přezletice

Termín realizace: 

ÚR 03/2021

Výše investice: 

900 mil. Kč

Na severozápadním okraji obce Přezletice vzniká nová rezidenční čtvrť Panská pole. Urbanistický rozvrh navazuje na tkáň původní obce. V místě dotyku se stávajícím intravilánem jsme navrhli prvky městského centra – náměstí, školu, školku a další obecní budovy.

 

V jižní části území věnované bydlení umísťujeme šestici bytových domů obklopenou lesoparkem s dětským hřištěm a přírodním fitness. Severně od ulice Habrová, která tvoří osu nové čtvrti, jsou situovány objekty individuálního bydlení.

 

Celý areál bude mít jednotící architektonické prvky vycházející z tradičního venkovského bydlení. Název projektu „Panská pole“ evokuje zemědělskou činnost s prvky vznešenosti. Tomu odpovídá i volba tradičních materiálů: dřevo, kámen, cihly a omítky. Na zvýraznění budou použity prvky z mosazi. Barevnost bude sladěna do čtyřech hlavních tónů evokujících čtyři roční období.

 

OM Consulting poskytuje služby architekta a projektanta, project management ve fázi projektu a také inženýrskou činnost.