NOVÉ BYDLENÍ V BRANDÝSE NAD LABEM

Společnost Domoplan nás pověřila řízením výstavby rezidenčního projektu Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav. Výstavba bude prováděna formou Construction Managementu. V areálu bude umístěno 321 bytů rozličných dispozic včetně dostatku parkovacích míst. Celý projekt je inspirován severským standardem bydlení.

Součástí areálu je několik jezírek a zasakovacích ploch, které v místě efektivně zadržují srážkovou vodu a zlepšují přirozené mikroklima. Kromě těchto tradičních řešení použijeme unikátní nanotechnologii produktu Escube, který inovativním způsobem využívá srážkovou vodu k ochlazování zpevněných ploch.

V současné době začínají probíhat zemní práce a následně budeme realizovat výběry na dodavatele stavebně konstrukčního řešení. Stavba by měla být ukončena začátkem roku 2025.

Výstavba formou Construction Managementu si nachází stále větší oblibu u českých developerů. Na rozdíl od spolupráce s generální dodavatelem umožňuje větší flexibilitu a vyšší míru kontroly nad průběhem realizace ze strany developera.