PODÍLELI JSME SE NA PRODEJI OC CENTRAL KLADNO

Naše práce zahrnovala technické posouzení stavu nemovitosti od stavebních konstrukcí, řešení požární ochrany a BOZP, přes stav veškerých technologií a instalací budovy, včetně prověření kompletnosti a správnosti projektové a provozní dokumentace. Posoudili jsme a komentovali právní dokumenty s přesahem do technické části jako jsou povolení, věcná břemena, podmínky smluv o dílo a záruk. Součástí bylo i posouzení případných environmentálních rizik budovy a pozemku, tzv. environmental desktop.

Precizní provedení due diligence je pro kupujícího zásadní pro stanovení hodnoty nemovitosti, upřesnění podmínek kupní smlouvy a identifikace možných i budoucích rizik při provozu a správě nemovitosti.

Tým sestavený speciálně pro tuto zakázku zahrnoval zkušeného stavebního inženýra, odborníky na TZB a elektroinstalace, znalce v oboru požární bezpečnosti a BOZP a specialisty dalších oborů, vedla ho Ing. Alžběta Korbačková.

OC Central Kladno je největším obchodním centrem ve Středočeském kraji a nový majitel z něj plánuje udělat středobod volného času a zábavy pro celé Kladno. Gratulujeme oběma stranám k úspěšnému dokončení transakce a novému vlastníkovi přejeme mnoho zdaru v jeho dalších plánech!