Cost management pomůže najít správný poměr cena/výkon

cost management v om consulting

Máte v hlavě stavební projekt a potřebujete jasnou představu, kolik to bude stát? Jestli se to vyplatí? Nebo už jste toho postavili nepočítaně, ale s konkrétní stavbou ještě nemáte zkušenosti? Nebo nemáte úplný přehled o posledním vývoji cen? Potřebujete vědět, jestli se vejdete do schváleného budgetu? Od toho je tu služba jménem cost management.

 

Jak to probíhá?

Cena materiálů a prací je jedna věc, druhá je pak cena celého díla. Investoři a developeři k nám přichází jak se záměrem v hmotové studii, kde jsou jen plochy jednotlivých pater a výška objektu, tak s detailnější studií či dokumentací pro stavební povolení. Na nás je  zpracování poměrně přesné kalkulace (s ohledem na daný stupeň dokumentace).

Většina staveb, které děláme, je pro komerční developery nebo města a ti pracují se schváleným rozpočtem. Logicky je tak zajímá, jestli se s projektem do budgetu vejdou. 

 

„Kouzlo služby spočívá v tom, že dokážeme v raných stádiích studie zkalkulovat cenu projektu a říct, jestli je v rámci nastaveného budgetu v pořádku, nebo dost mimo, třeba o 15–20 % víc. To samozřejmě signalizuje, že by měl projekt projít úpravami, než se posune do dalšího stupně.“

Tomáš Černý, vedoucí oddělení Cost management

 

A jdeme ještě dál

Nejen, že identifikujeme finanční problém, ale jdeme dál. Cost management není jen o rozpočtu stavebních prací – v úvodních dokumentacích spousta informací chybí, proto musí mít člověk, cost manager, přesahy do souvisejících profesí. To znamená, že musí vědět něco o developerském zadání, projektování, statice, požárně bezpečnostním řešení a tak dále. Právě díky širokému záběru znalostí dokáže vymyslet levnější řešení a projekt tímto směrem řídit.

Prostě a jednoduše – tým cost managementu ve spolupráci s architektem umí najít správný poměr mezi cenou a výkonem, dělá value engineering (tedy optimalizací technického řešení za účelem sníženy ceny), hledá jiná vhodná technická řešení, nabízí alternativy.

Jeden příklad z naší praxe za všechny – tenderujeme projekt a zjistíme, že jsme 10–15 % nad rozpočet a klient má stavební povolení. V tenderové dokumentaci je dáno technické řešení a právě tam dokážeme najít úspory, ale investorovi nezbývá nic jiného, než zpětně zaplatit změnu stavebního povolení.

 

Kdy poptat službu cenového oddělení?

Proces tvorby efektivního designu začíná již ve fázi tvorby hmotového řešení a končí až ve chvíli dokončení stavby. Projekt je ale nejlépe tvarovatelný z pohledu řízení nákladů hned v úvodním stádiu. Jakmile se zafixuje hmotové řešení v dokumentaci pro územní rozhodnutí, jsou parametry a hrubé obrysy stavby zakotvené. Samozřejmě s tím umíme hnout, ale kdo by chtěl měnit již zpracovaná a povolená řešení…

Graf uvedený níže znázorňuje míru možnosti ovlivnění v čase.

cost management a míra ovlivnění projektu v čase

 

Proto využijte služeb našeho cenového oddělení již v nejranějších fázích projektu. V nich můžeme zpracovat odhady nákladů a potvrdit si tak cílové budgety, případně upozornit na neefektivitu řešení.

Kde všude jsme službou cost managementu pomáhali? Podívejte se do referencí.

 

Chcete efektivnější a levnější projekt?

Dejte nám vědět