ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO TOYOTU

V současné době intenzivně pracujeme na dokončení projektu klienta Toyota – CBU TRUCK & Yard s termínem dokoneční v srpnu letošního roku. Jedná se o rozšíření stávajících zpevněných ploch.

Součástí této stavby je rovněž odvedení dešťových vod, nové rozvody venkovního osvětlení včetně přesunutí a instalace nových sloupů veřejného osvětlení a instalace kamerového systému. Záměr realizujeme z důvodu požadavku na rozšíření ploch nakládky a expedice nově vyráběných osobních automobilů a také kvůli dřívějšímu záboru stávajících odstavných ploch pro návěsy nákladních automobilů s díly pro nová auta kvůli rozšíření výrobního závodu (výrobní a provozní objekty, parkoviště zaměstnanců apod.).

To vše souvisí s výrobou nového modelu v kolínském závodu Toyota.

Projekt běží formou Onsite Representative Office (kancelář v místě realizace).