STAVEBNÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY NA UZDĚ

V rezidenční výstavbě vzrostly stavební náklady za posledních pět let zhruba o polovinu, ostatní segmenty jsou na tom jen o trochu lépe.

Cesta ke snižování nákladů vede přes kvalitní počáteční koncepci, vhodný výběr technického zabezpečení budov a spolehlivé řízení stavby. Ve fázi plánování může investor ušetřit až desítky procent odhadované ceny projektu, další úsporu získá, staví-li bez generálního dodavatele. Construction management se poměrně často využívá v zahraničí, v Čechách je zatím v plenkách a jeho potenciál je obrovský. Vše však začíná u promyšleného konceptu, který vynechá zbytečně drahá řešení a včas podchytí a minimalizuje případná negativa projektu či lokality. 

Plné znění článku s komentáři Ing. Karla Roda, Ing. Martina Hubače a Ing. arch. Karola Lakatoše si přečtete zde: 

https://developmentnews.cz/2020/11/stavebni-i-provozni-naklady-na-uzde/ 

anebo v listopadovém vydání časopisu Development News.