STUDIE PROVEDITELNOSTI – POSOUZENÍ ZDROJŮ TEPLA A CHLADU

Po studii proveditelnosti zaměřené na technické a ekonomické posouzení zdrojů tepla a chladu Západočeské galerie v Plzni vypracovalo naše oddělení Design & Architecture (DA) další studii. Tentokrát nás klient pověřil srovnáním různých způsobů chlazení kancelářských prostor s mimořádnými nároky na odvod tepla. A to na objektu Nile House společnosti CA Immo v Karlíně.

 

Vnímáme, že přibývá zákazníků, kteří potřebují řešit hospodaření s energiemi nejen formálně, ale především prakticky. S konkrétním stavebně-technickým návodem na řešení a s ekonomickou rozvahou investiční i provozní.

 

Naše oddělení DA momentálně pracuje na dalších dvou podobně zaměřených studiích proveditelnosti.