Úkolem specialisty technického dozoru investora (TDI)  je zajištění kvalitního stavebního díla.
V optimálním případě jeho činnost začíná v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy projekt kontroluje z pohledu vhodnosti použitých materiálů, technického řešení a navržených detailů. V průběhu realizace stavby pak TDI zajišťuje průběžné řízení kvality, a především upozorňuje na vady, kontroluje jejich odstraňování, zajišťuje administrativu vad a vše reportuje projektovému manažerovi a zástupci investora.

 

Technický dozor svojí činností dotváří dílo vyprojektované architektem do podoby očekávané klientem. Naši odborníci v oblasti TDI mají rozsáhlé zkušenosti jak z velkých staveb, kdy službu TDI zajišťuje celý tým, tak ze zakázek menšího objemu. Služby TDI nabízíme v oblasti administrativní, rezidenční, průmyslové, hotelové i další výstavby.