Technické Due Diligence projektu představuje podrobné posouzení nemovitosti z technického pohledu, a to v jakémkoliv stupni realizace – od pozemku pro budoucí development, přes projekt (ve fázi studie, dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení atd.) až po posouzení stavu existující stavby. Pracujeme jak na straně prodávajícího, tak kupujícího při akvizičních procesech, poskytujeme poradenství developerům při plánování a přípravě stavebních záměrů a působíme v roli poradců majitelů rozsáhlých portfolií. V jejich případě se zaměřujeme na zvyšování standardů a úrovně správy nemovitostí či technické poradenství při přípravě rozsáhlejších investic(modernizace, rekonstrukce apod.).

 

Posuzujeme projekty v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Polsku, Srbsku, Německu a dalších evropských zemích.

 

Jádrem je posouzení technického stavu nemovitosti zahrnující veškeré stavební konstrukce a obálku budovy,  řešení požární bezpečnosti, technické infrastruktury a přípojek, jakož i komunikací a venkovních zpevněných a zelených ploch. Úzce přitom spolupracujeme s experty dalších oddělení, především z technologií, project managementutechnického dozoru investora a také s odborníky na cost managementconstruction management. Neoddělitelnou součástí technického auditu je i posouzení stavu a kompletnosti technické dokumentace.

 

V případě TDD zpracované pro budoucího kupujícího zahrnuje audit také posouzení kompletnosti a platnosti povolení užívání všech částí nemovitosti, identifikace věcných břemen, přehled a posouzení smluvní dokumentace s technickým přesahem. Zpracováváme také předpokládaný CAPEX plán na následujících 10 a více let užívání objektu.

 

Naším cílem je přistupovat ke každému klientovi individuálně, porozumět jeho potřebám a poskytnout mu pevnou a bezpečnou základnu informací pro jeho rozhodován

Technical Due Diligence reference