TULIPA KARLÍN – HOTOVÉ PILOTY A INSTALACE PRVNÍHO JEŘÁBU

Pilotové založení projektu TULIPA KARLÍN je hotové. Na stavbě generální dodavatel IMOS BRNO právě vztyčil první ze dvou jeřábů a zahajuje práce na základové desce. Developerem projektu je izraelská společnost AFI Europe, pro kterou OM Consulting na stavbě zajištuje projektový management, cenový management a management kvality.

TULIPA KARLÍN se nachází v Praze na rohu karlínských ulic Thámova a Pernerova. Projekt se skládá z pěti objektů a nabídne 172 nájemních bytů, kancelářské a obchodní plochy. Jeho dokončení je naplánováno na červen 2022.

Celý tým OM Consulting vede a zaštituje Ing. Vojtěch Jeníš. Úzce spolupracuje s kolegy z oddělení cenového managementu a TDI, přičemž právě úzká spolupráce všech odborníků je klíčová pro úspěšný průběh zakázky a znamená významnou přidanou hodnotu pro klienta.

Po pilotovém založení a dotěžení stavební jámy v průběhu listopadu budou zahájené práce na základové desce. V příštích měsících nás pak čeká realizace monolitických konstrukcí.