VYVINULI JSME VLASTNÍ SOFTWARE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Experti z OM Consulting vyvinuli vlastní software OMCIS pro řízení projektů, a to na míru pro stavební projekty velkého i malého rozsahu. Cílem byla digitalizace procesů za účelem jejich zrychlení, usnadnění schvalování a zpětného dohledávání. Veškeré dokumenty jsou uloženy na jednom místě, které vedle funkce úložiště umožňuje také aktivní řízení projektu. Cílem je efektivní kontrola plnění úkolů a vytváření jednotných výstupů.

„Podobný software na českém trhu chybí, proto jsme se rozhodli investovat do vlastního vývoje. Chceme celý proces projektového řízení zefektivnit, a především zjednodušit pro snadnější orientaci klienta. Takto může na jednom místě nahlížet do veškeré dokumentace, sledovat jednotlivé fáze realizace a schvalovat potřebné dokumenty,“ uvádí Aleš Kocábek, výkonný ředitel OM Consulting.

Hlavní funkce modulů softwaru OMCIS zahrnují:

– projektovou dokumentaci: proces připomínkování a schvalování projektové dokumentace, kdy jsou komentáře všech účastníků přehledně zachyceny v jedné tabulce

– inženýrskou činnost: přehled stavu jednotlivých povolení a seznam dokladů ke kolaudaci

– finance: administrace, schvalování a připomínkování změnových řízení

– realizace: schvalování vzorků, technologických postupů a upozornění na závady Software OMCIS také umožňuje digitalizaci zápisů z porad a kontrolních dnů včetně jejich automatického rozesílání, digitalizaci dokumentů jako předání staveniště a předání / převzetí díla apod. Slouží také jako adresář pro generování kontakt listů.

„Software jsme v uplynulém roce a půl vyvíjeli a intenzivně testovali, následně se osvědčil v ostrém provozu. Pozitivní zpětná vazba od klientů nás utvrdila v tom, že jdeme správným směrem, proto jsme se rozhodli o jeho využití na všech budoucích realizacích,“ upřesňuje Aleš Kocábek.

K členům vývojářského týmu patří Ing. Tereza Kubcová, Ing. Igor Smola, Ing. Vojtěch Jeníš, Ing. Pavel Kubica a Ing. Petr Lipš. Realizaci softwaru zajistila společnost USPIN.